Tjänster

Vår verksamhet har två inriktningar. Som kulturarrangörer anordnar vi egna festivaler och musikarrangemang . Kulturpunkten projektleder även externa kulturarrangemang vid behov. Vi företräder också musik- och teatergrupper som vill marknadsföra och utveckla sina verksamheter.